Na območju kraja Nuskova so vaščani že pred več kot 100 leti ugotovili, da se na določenih predelih kraja pod zemljo nahaja mineralna voda, ki so jo poimenovali »Slatina«. Že pred drugo svetovno vojno so postavili polnilnico, kjer so »Slatino« polnili in z njo oskrbovali ljudi na področju Slovenije in Avstrije.

Leta 2007 smo se na podlagi poznavanja analiz mineralnih voda na področju kraja Nuskova odločili, da pristopimo k novi raziskovalni vrtini. V letu 2007 se je aktivno začelo delovati na zastavljenem projektu, in sicer s pridobivanjem ustrezne dokumentacije, izbiro izvajalcev ter s pripravami na vrtanje. Vrtino smo dokončali v mesecu maju, leta 2008.
Na podlagi opravljenih analiz smo ugotovili, da je mineralna voda zelo kakovostna, pri čemer sta glavna atributa vode predvsem visoka vsebnost kalcija in zelo nizka vsebnost natrija.
Leta 2010 smo od občine Rogašovci odkupili takratno šolo iz leta 1900. Po dolgem čakanju smo septembra 2016 prejeli koncesijo in pristopili k pridobivanju gradbenega dovoljenja.

Natanko čez leto dni smo pristopili k dokončanju objekta za polnjenje mineralne vode.
Propadajoč objekt stare šole smo obnovili in vanj vnesli novo energijo in življenje. Pri tem smo ohranili avtohtonost zgradbe in ji povrnili prečudovit sijaj. V objektu se nahaja tehnološko napredna linija na polnjenje mineralne vode. V prihodnosti bomo zgradili tudi sodobno pitno dvorano z avtohtonim pridihom, kjer bodo obiskovalci lahko degustirali edinstveno CANA ROYAL WATER neposredno iz izvira.

Predstavljamo vam povsem novo vodo na tržišču, vodo iz neokrnjene narave Krajinskega parka Goričko.

Add to cart